NASZE
REALIZACJE

ukończone inwestycje

Gmina Radków

Remont kąpieliska przy Zalewie Radkowskim

03.2022-07.2023

Projekt77

Gmina Lądek-Zdrój

Budowa kompleksowej ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Lądek-Zdrój – Poprawa bezpieczeństwa i dostępności punktu widokowo-obserwacyjnego na Trojaku poprzez przebudowę i rozbudowę istniejącej platformy widokowej w formule zaprojektuj i buduj

02.2022-12.2022

Projekt77

Nadleśnictwo Zdroje

Remont mostu w leśnictwie Bobrowniki

10.2021-12.2021

Projekt77

Nadleśnictwo Zdroje

"Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich" Techniczno-przyrodnicze zabezpieczenie brzegów w leśnictwie Piekiełko

04.2021-09.2021

Projekt77

Gmina Kłodzko

Remont mostu w ciągu drogi gminnej nr 118931D na ulicy Kolejowej we wsi Ołdrzychowice Kłodzkie nad rzeką Biała Lądecka

07.2020-03.2021

Projekt77

Gmina Miejska Duszniki-Zdrój

Budowa wieży widokowej na Orlicy w Dusznikach-Zdroju

04.2020-11.2020

Projekt76

Urząd Miasta i Gminy w Radkowie

Budowa tarasu widokowego na górze Guzowata w Radkowie

08.2018-06.2019

Projekt75

Powiat Kłodzki-Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku

Przebudowa drogi powiatowej nr 3235D-ulica Unii Lubelskiej w Bystrzycy Kłodzkiej

04.2018-09.2018

Projekt74

Gmina Kłodzko

Remont mostu w ciągu drogi nr działki 90/5 we wsi Szalejów Dolny

03.2018-05.2018

Projekt73

Powiat Kłodzki-Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku

Przebudowa mostu nad potokiem Bożkowskim w ciągu drogi powiatowej nr 3324D w Bożkowie, km 4+446

07.2017-09.2017

Projekt72

Powiat Kłodzki-Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku

Budowa nowego wiaduktu kolejowego w ciągu linii PLK 276 (w km 113,040) w Bystrzycy Kłodzkiej - Przedmieście

06.2017-09.2017

Projekt71

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Zdroje Szczytna

Budowa mostu na potoku Cedron w ciągu drogi leśnej nr 10 w leśnictwie Chocieszów

08.2016-01.2017

Projekt70

Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku

Przebudowa mostu nad rzeką Nysa Kłodzka w ciągu drogi powiatowej nr 3235D w Roztokach, km 13+329

08.2016-11.2016

Projekt69

Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku

Stabilizacja skarpy i odbudowa drogi powiatowej nr 3301D w miejscowości Zieleniec, km 12+749,50 do 12+760

07.2015-09.2015

Projekt68

Park Narodowy Gór Stołowych

Ochrona Błędnych Skał przez budowę infrastruktury turystycznej - budowa małej infrastruktury turystycznej na parkingu przy Błędnych Skałach

04.2015-08.2015

Projekt67

Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku

Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej 3285D w Młotach

08.2014-11.2014

Projekt66

Gmina Radków

Budowa wieży widokowej w ramach projektu: Miejsca pełne widoków w Euroregionie Glacensis

06.2014-11.2014

Projekt65

Park Narodowy Gór Stołowych

Ograniczenie antropopresji wynikającej z rozwoju turystyki na obszarze Błędnych Skał poprzez budowę i modernizację małej infrastruktury turystycznej w Parku Narodowym Gór Stołowych – etap II – szlak powrotny – Przebudowa szlaku powrotnego przy Błędnych Skałach

03.2014-09.2014

Projekt64

Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku

Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3280D w Krosnowicach, km 0+240

11.2013-12.2013

Projekt63

PRDM DROGMOST Sp. z o.o. w Kłodzku

Przebudowa mostu przez potok Jugowski w Ciągu drogi powiatowej nr 3356D (ul. Główna) w Jugowie

09.2013-10.2013

Projekt62

PRDM DROGMOST Sp. z o.o. w Kłodzku

Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej (dz. Nr 179/6) nad potokiem Czerwionka w km 9+070 na terenie m. Czerwieńczyce

09.2013-09.2013

Projekt61

Gmina Kłodzko

Przebudowa drogowego obiektu mostowego w ciągu dróg gminnych dz. Nr 600 i 450 we wsi Stary Wielisław

03.2013-06.2013

Projekt60

Gmina Miejska Duszniki-Zdrój

Odbudowa ujęcia wody "Pod Zieleńcem" w Dusznikach Zdroju

07.2012-11.2012

Projekt59

Gmina Miejska Duszniki-Zdrój

Zabezpieczenie osuwiska skarpy przy ul. Orzechowej w Dusznikach-Zdroju

04.2012-07.2012

Projekt58

Park Narodowy Gór Stołowych

Budowa obiektów małej infrastruktury turystycznej w Parku Narodowym Gór Stołowych

05.2012-06.2012

Projekt57

Fundacja EkoRozwoju Wrocław

Budowa motylarni hodowlano-pokazowej w Kudowie-Zdroju
Budowa motylarni hodowlano-pokazowej w Jeleniej Górze

11.2011-04.2012

Projekt56

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu

Zabezpieczenie muru oporowego w drodze wojewódzkiej nr 388 km 18+000 w. Starkówek/ Montaż barier energochłonnych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 388 km 15+164 oraz 18+000

12.2011-02.2012

Projekt55

Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Katarzyny w Starym Wielisławiu

Budowa Lapidarium w Starym Wielisławiu/ zakres roboty ziemne i żelbetowe

08.2011

Projekt54

Park Narodowy Gór Stołowych

Budowa stanowisk edukacyjnych "Geoatrakcje Gór Stołowych" na terenie Parku Narodowego Gór Stołowych

08.2011-10.2011

Projekt53

Neo Nieruchomości, Wrocław

Budowa, rozbudowa i przebudowa budynku zamieszkania zbiorowego z obsługą ruchu turystycznego Polanica-Zdrój ul. Kamienna 1 dz. Nr 345 AM-10 / zakres: roboty rozbiórkowe

08.2010-09.2010

Projekt52

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu

Utrzymanie eksploatacyjne obiektów inżynierskich na drogach wojewódzkich Zadanie 1- Strefa I- strona wschodnia województwa dolnośląskiego

05.2009-12.2011

Projekt51

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu

Remont przyczółka mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 389 km 49+323 w m. Międzylesie

08.2010-10.2010

Projekt50

Zarząd Dróg Powiatowych w Dzierżoniowie

Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3004D w km 19+836 na rzece Ślęża w m. Podlesie

06.2010-09.2010

Projekt49

Zarząd Dróg Powiatowych Kłodzko

Odbudowa stalowego mostu drogowego na rzece Bystrzyca Dusznicka w ciągu drogi powiatowej nr 3238D i ul. Korczaka w Kłodzku

09.2009 - 11.2009

Projekt48

Gmina Nowa Ruda

Remont modernizacyjny ubezpieczeń brzegowych i dennych na potoku Jugowskim w km 3+200 - 3+550 (odcinek przykryty) w m. Jugów

05.2009 - 10.2009

Projekt47

Gmina Radków

Budowa boisk sportowych wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym w Ścinawce Dolnej w ramach projektu "Moje boisko - Orlik 2012"

08.2008 - 11.2008

Projekt46

Zarząd Dróg Powiatowych Kłodzko

Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3235D w Długopolu-Zdroju

05.2008 - 09.2008

Projekt45

Zarząd Dróg Powiatowych Kłodzko

Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3339D, km 1+612 w Bartnicy

09.2007 - 12.2007

Projekt44

Z.I.S. WINSAN S.j. L.Walkiewicz Z.Warwarko Ścinawka Średnia

Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Nowa Ruda - Drogosław I - kanał sanitarny K-1 od S 20 do S 50 wraz z kanałami bocznymi tego odcinka

07.2007 - 09.2007

Projekt43

Gmina miejska Polanica-Zdrój

Budowa wodociągu w ul.Zdrojowej w Polanicy-Zdroju (od ul.Górskiej do ul.Sikorskiego)

11.2006 - 06.2007

Projekt42

Gmina Radków

Remont kładki dla pieszych w ciągu ul.Parkowej w Ścinawce Średniej

09.2006 - 12.2006

Projekt41

REBUD Sp. z o.o. Polanica-Zdrój

Wykonanie garaży podziemnych budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.Spółdzielców w Polanicy-Zdroju

07.2006 - 05.2007

Projekt40

Forteczny Park Kulturowy Sp. z o.o. Srebrna Góra

Renowacja Twierdzy w Srebrnej Górze

08.2006 - 11.2006

Projekt39

Gmina Strzelin

Odbudowa średniowiecznej wieży ratuszowej w Strzelinie

09.2005 - 12.2005

Projekt38

WINTERPOL Zieleniec

Poszerzenie kładki zjazdowej dla narciarzy nad drogą w Zieleńcu

08.2005 - 12.2005

Projekt37

WINTERPOL Zieleniec

Wykonanie wyciągu krzesełkowego nr 5 w Zieleńcu

06.2005 - 11.2005

Projekt36

RZGW WROCŁAW

Remont ubezpieczeń brzegowych i dennych wraz z udrożnieniem koryta potoku Dzik w miejscowości Dzikowiec

10.2004 - 12.2004

Projekt35

GMINA BARDO

Budowa kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej wraz z przepompowniami ścieków dla prawobrzeżnej strony miasta Barda

07.2004 - 11.2004

Projekt34

MZK – Polanica-Zdrój

Sieć wodociągowa – ul. Sikorskiego – Słoneczna w Polanicy-Zdroju

08.2003 - 10.2003

Projekt33

PRDM „Drogmost” Kłodzko

Kanalizacja deszczowa – Szalejów Górny – Polanica-Zdrój przy drodze nr 8

08.2003 - 04.2004

Projekt32

PPUH Szczytnik Szczytna

Odmulanie i formowanie zbiornika wodnego o pow. 1 ha w m. Szczytna

04.2003

Projekt31

Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku

Wykonanie pierwszego w Polsce systemu przejść pod drogą do ochrony płazów na drodze powiatowej nr 45 120, Jeleniów k/Kudowy-Zdrój

08.2002 - 10.2002

Projekt30

Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku

Odbudowa mostu na drodze powiatowej nr 45 110 w m. Gajnik – likwidacja szkód powodziowych z 1997 r.

07.2002 - 10.2002

Projekt29

GDDKiA Rejon w Kłodzku

Odbudowa murów oporowych w ciągu drogi krajowej nr 8 w km 441+044 do km 441+079 w m. Jeleniów – wbijanie ścianek szczelnych typu G-62 na głębokość mon. 5,5 m

11.2001 - 03.2002

Projekt28

Gmina Szczytna

Odbudowa mostu o rozpiętości 18 m na rzece Bystrzyca Dusznicka w ciągu ul. Sienkiewicza w Szczytnej

07.2001 - 09.2001

Projekt27

Nadleśnictwo Jugów

Odbudowa dwóch mostów i murów oporowych na terenie Nadleśnictwa Jugów

09.2000 - 11.2000

Projekt26

Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich

Kanalizacja deszczowa fi 400 na ul. Zdrojowej w Polanicy-Zdroju

09.2000 - 10.2000

Projekt25

Usługi Turystyczne „Mieszko” S.c. E. i W. Kamyczek Zieleniec 134

Fundamenty hotelu o kubaturze 6.000 m3 – stan zerowy garażu podziemnego wielostanowiskowego

04.2000 - 10.2000

Projekt24

Inwestor prywatny Szczytna

Odbudowa mostu drogowego o rozpiętości 15m przy wjeździe do dawnego „Kłometu” w m. Szczytna

08.2000

Projekt23

Hotel EUROPA Polanica-Zdrój

Fundamenty i stopy fundamentowe części gastronomicznej Hotelu EUROPA

07.2000

Projekt22

Gmina Polanica-Zdrój

Popowodziowa odbudowa kanalizacji sanitarnej fi 300 w Polanicy-Zdroju w ul. Żeromskiego wraz z robotami towarzyszącymi

03.2000

Projekt21

Gmina Szczytna

Odbudowa mostu i murów oporowych na dojeździe do OSP w Szczytnej

11.1999

Projekt20

Gmina Szczytna

Remont mostu i odbudowa murów oporowych przy ul. Szkolnej

10.1999 - 11.1999

Projekt19

Gmina Polanica-Zdrój

Odbudowa mostu przy sanatorium „Malwa” w Polanicy-Zdroju wraz z robotami towarzyszącymi

08.1999 - 11.1999

Projekt18

Szpital Chirurgii Plastycznej Polanica-Zdrój

Mury oporowe wraz z odwodnieniem na Budowie Szpitala Chirurgii Plastycznej w Polanicy-Zdroju

06.1998 - 05.1999

Projekt17

Gmina Polanica-Zdrój

Odbudowa po powodzi kolektora fi 800 w Polanicy-Zdroju

05.1999 - 08.1999

Projekt16

PKP Zakład Mostowy Jelenia Góra

Odbudowa zniszczonego odcinka muru oporowego linii kolejowej Kłodzko Nowe - Kudowa-Zdrój w km 11.307

11.1998 - 12.1998

Projekt15

PRDM „Drogmost” Kłodzko

Formowanie nasypu ul. Wojska Polskiego wraz z odwodnieniem w Polanicy-Zdroju zniszczonego w wyniku powodzi 1998 r.

10.1998 - 12.1998

Projekt14

Gmina Miejska Kłodzko

Remont kapitalny mostu drogowego przez rz. Młynówkę w ciągu ul. Wodnej w Kłodzku zniszczonego w czasie lipcowej powodzi 1997 r.

09.1998 - 12.1998

Projekt13

PKP Zakład Mostowy Jelenia Góra

Odbudowa zniszczonego przyczółka mostu kolejowego wraz z murami oporowymi zlokalizowanego przy linii Kłodzko Nowe - Kudowa-Zdrój w km 12.869

11.1998 - 05.1999

Projekt12

Szpital Chirurgii Plastycznej Polanica-Zdrój

Mury oporowe M1 i M12 wraz z odwodnieniem na Budowie Szpitala Chirurgii Plastycznej w Polanicy-Zdroju

06.1998 - 07.1998

Projekt11

DMO PKP Jelenia Góra

Przebudowa przepustu płytowego na prefabrykowany z rur typu „WIPRO” w km 133.940 linii kolejowej Wrocław - Międzylesie

01.1998 - 10.1998

Projekt10

DMO PKP Jelenia Góra

Naprawa przepustu w km 123.931 linii kolejowej Wrocław - Międzylesie w Rostokach

04.1997 - 01.1997

Projekt9

ZWiK Polanica-Zdrój

Kanalizacja sanitarna, ul. Wojska Polskiego i ul. Mickiewicza

04.1996 - 11.1996

Projekt8

Szpital Chirurgii Plastycznej w Polanicy-Zdroju

Szpital Chirurgii Plastycznej w Polanicy-Zdroju - mury oporowe, wyrzutnie, czerpnie

02.1996 - 12.1997

Projekt7

DMO PKP Jelenia Góra

Naprawa mostu w km 122.437 linii kolejowej Wrocław-Międzylesie w m. Domaszków

10.1996 - 06.1997

Projekt6

DMO PKP Jelenia Góra

Przebudowa mostu w km 182.305 linii kolejowej Katowice-Nysa-Legnica w m.Strąkowa

08.1996 - 05.1997

Projekt5

DMO PKP Jelenia Góra

Naprawa mostu po powodzi w km 99.912 linii kolejowej Wrocław - Międzylesie w Krosnowicach

07.1997 - 08.1997

Projekt4

DMO PKP Jelenia Góra

Odbudowa po powodzi przepustu w km 99.630 linii kolejowej Wrocław - Międzylesie w Krosnowicach

07.1997 - 12.1997

Projekt3

DMO PKP Jelenia Góra

Odbudowa po powodzi wiaduktu w km 99.821 linii kolejowej Wrocław - Międzylesie w Krosnowicach

08.1997 - 12.1997

Projekt2

DMO PKP Jelenia Góra

Naprawa przejścia podziemnego dla pieszych w stacji Kamieniec Ząbkowicki - remont konstrukcji, odwodnienie stacji PKP w Kamieńcu Ząbkowickim

06.1997 - 01.1998

Projekt1